100 000 лв. гаранция върху банковите влогове

100 000 лв. гаранция върху банковите влогове

Размерът на гаранцията върху банковите влогове на физически лица се увеличава от 40 хиляди лева на 100 хиляди лева. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Няма да се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на пенсионните и осигурителните фондове с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Депутатите отхвърлиха предложението за период от една година Фондът за гарантиране на влоговете в банките да може да гарантира от името на държавата заемите, предоставени на междубанковия пазар.

   

0 коментарa

Виж още