1000 лв. глоба ще бъде наложена на партиите, непочистили в срок агитационните си материали в Казанлък

1000 лв. глоба ще бъде наложена на партиите, непочистили в срок агитационните си материали в Казанлък

1000 лв. глоба ще бъде наложена на партиите, непочистили в срок агитационните си материали в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината. Със Заповед № 1208/08.11.2011 г. кметът на Община Казанлък Галина Стоянова разпореди в срок от 3 дни длъжностно лице от общинска администрация да състави актове за установяване на административни нарушения за неизпълнение на изискванията на чл. 134 ал. 9 от Изборния кодекс. Заповедта е на основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 298 ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и във връзка с изтичане на тридневния срок, съгласно чл. 134 ал. 9 от ИК за премахване на поставените агитационни материали за Избори ‘2011. Актовете за констатираните нарушения са на базата на направена проверка и връчени покани с писмо № 34-00-57 от 4.11.2011 г. на Община Казанлък . Съгласно чл. 134 ал. 9 от ИК партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок от 3 дни след изборния ден трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали. Този срок изтече на 2 ноември 2011 г. в 24.00 часа. Съгласно чл. 298 от ИК при неизпълнение на задълженията по чл. 134 ал.9 на лицето, представляващо партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Неизрядните партии, коалиции и инициативни комитети, които не са премахнали агитационните си материали в срок, са КП „За гражданско управление”, ВМРО-Българско национално движение, КП „ОДС - Общност на демократичните сили”, ИК „Нанчо Видев”, Коалиция „Експерти за Казанлък”, ПП „Атака”, НДСВ, Комунистическа партия, Синята коалиция, Земеделски народен съюз, Българска социалистическа партия, „Новото време–Защита”, ПП ГЕРБ. На всички тях ще бъдат наложени санкции от 1000 лв.

   

0 коментарa

Виж още