11 баби се грижат за децата от Дома в Петрово

11 баби се грижат за децата от Дома в Петрово

11 баби се грижат за децата от Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово.Директорът на Дома Виолета Янева каза, че бабите полагат грижа за децата по програма „Внучета на баба”. Всеки ден възрастните жени от селото посещават децата и по 4 часа се грижат за тях. „Става въпрос за една много полезна грижа, про която се създава емоционално личностна връзка. Това води до промяна в двигателната активност на детето и промяна на неговото емоционално състояние. Вече в домовете децата не са обречени на пасивно съзерцание. В Дома в Петрово могат да се видят едни усмихнати деца, които не изглеждат по-различно от тези в детската градина”, коментира Янева. Друга програма, по която работят в заведението е „Рехабилитация и неотложна нужда на децата с увреждания”, по която са наети 4-ма рехабилитатори. По „Шанс за социално включване” извънредно работи целият персонал на Дома. От заведението реализират и голям проект чрез лечебна педагогика и социална терапия за успешната адаптация и интеграция на децата с увреждания. По него са изградени три ателиета по керамика, приложно изкуство и логоритмика. За децата е разработена специална програма, в която да посещават ателиетата. За Коледа е била подготвена благотворителна изложба от глинени изделия, сувенири и коледни картички, от която са събрани 3 хиляди лв. и с тях децата ще отидат на пролетна почивка. „Досега сме ги водили само лятото, а вече ще могат да отидат на почивка и през пролетта. Това ще окаже оздравително въздействие върху децата”, каза Янева.

   

0 коментарa

Виж още