11 от 18-те общини на Пловдивска област спечелиха проекти по ОПАК

11 от 18-те общини на Пловдивска област спечелиха проекти по ОПАК

11 от общо 18-те общини на територията на Пловдивска област спечелиха проекти по оперативна програма „Административен капацитет“. Общините Асеновград, Карлово, Хисаря, Първомай, Перущица, Лъки, Съединение, Садово, Калояново, Марица, както и район „Южен“ на община Пловдив, са одобрени с проекти в „голямата-малка процедура“ за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, съобщиха от Областен информационен център – Пловдив. Целта на тези проекти е повишаване на квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Над 13 млн. лв. ще получат общо 172 проекта на общини от ОПАК. Само за два месеца - от 4-ти декември 2012 г. до 4-ти февруари 2013 г., оценителната комисия успя да разгледа и оцени 197 постъпили проектни предложения, като се очаква договорите да бъдат сключени през месец март. Проектите са на стойност от 20 000 лв. до 90 000 лв. По този начин, в голямата си част, те ще могат да бъдат изпълнени при максимално облекчен и бърз режим за избор на изпълнител. Срокът, в който трябва да бъдат реализирани дейностите по проектите, е 12 месеца, а голямата активност и експедитивност на общинските администрации в Пловдивска област е повече от похвална, уточниха от ОИЦ – Пловдив.

   

0 коментарa

Виж още