11 са потенциално опасните язовири във Варненска област

11 са потенциално опасните язовири във Варненска област

Комисия, свикана от Областна администрация, прави оглед на потенциално опасните водоеми във Варненска област. Това заяви на пресконференция Данчо Симеонов, областен управител на Варна. Симеонов посочи, че към момента няма място за притеснение, тъй като язовирите са под стриктен контрол и те биха били опасни преди всичко за земеделските култури. Малко по-сериозно е положението в Дългопол, където река Голяма Камчия е стигнала до самата дига и има площ, която е подмита. Именно в този район е необходимо да се направи брегоукрепване. Общо към 750 хил. лв. са необходими за укрепване на две от дигите. Единият от вариантите за отпускане на средства е от Министерството на земеделието и храните, а другият от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Отделно от това на територията на областта има още 10 язовира, които са потенциално опасни и чийто нива стриктно се следят. Проверките се извършват от експерти от предприятие "Язовири и каскади" към НЕК, заедно със специалист от Областна администрация. Огледите ще приключат в петък. Вече са издадени предписания на кметовете да проверяват нивото на язовирите, състоянието на стените и дигите. Потенциално опасни са язовирите „Доброплодно", „Николаевка 2", „Паничката", „Черковна", „Манастир", „Долни чифлик", „Горни чифлик", „Пчелник", „Генерал Колево", „Брестак" и „Страхил". От ремонт се нуждае единият от изпускателите на язовир „Цонево", най-големият в региона. Там е нарушена бетоновата облицовка на водобойните кладенци. Изпускателят може да работи при малък дебит, но при по-голямо изпускане водата би могла да го помете, обясни областният управител. Три са потенциално опасните реки, които могат да прелеят – това са Провадийска, Камчия и Ана дере. По отношение на щетите от бурята по Северното Черноморие Данчо Симеонов коментира, че комисия ще направи точен разбор, като средства ще се търсят от държавата.

   

0 коментарa

Виж още