11 000 годишни данъчни декларации са подадени от физически лица към момента в НАП

11 000 годишни данъчни декларации са подадени от физически лица към момента в НАП

11 000 годишни данъчни декларации са подадени от физически лица към момента в Националната агенция за приходите (НАП). От тях близо 400 – по Интернет, каза Боряна Георгиева, директор на дирекция в НАП. До 2 май всички лица, които следва да декларират доходи, трябва да го направят. Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари, е длъжен да подаде декларация. Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък. Подаването може да става в офисите на НАП, в пощенски станции и по електронен път. При подаване на декларация чрез Интернет се ползва отстъпка от 5 %. Същата е отстъпката, ако това бъде направено до 10 февруари. И тази година младите семейства могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. Условията са сключен брак, поне единият съпруг да е под 35-годишна възраст и жилището да е единствено за семейството. Около 5 000 семейства са се възползвали от тази възможност през миналата година, като средно са намалили данъка си с 360 лева. Вече се изисква се един документ – удостоверение и справка от банката за направените лихвени плащания през 2010 година и саморъчно попълнена декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчение. Доходите от производство на непреработени продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация. Данъкът на доходите от наем вече се удържа авансово от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на дължимия авансов данък се определя като облагаемият доход се умножи с данъчна ставка от 10 процента.

   

0 коментарa

Виж още