11-15 май: Национална библиотечна седмица

11-15 май:  Национална библиотечна седмица

За четвърта поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 11 – 15 май 2009 „Библиотеката – информация и комуникация за всеки !” Кампанията, която традиционно се провежда през втората седмица на месец май заедно с професионалния ни празник – денят на светите братя Кирил и Методий, ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страна. Резултатите от проведените Национални библиотечни седмици през предходните години доказаха категорично необходимостта от застъпнически кампании. Ползата от тях е не само за библиотеките, които получиха сериозна обществена и финансова подкрепа, но и за гражданското общество у нас. Тази година съорганизатор на кампанията е Програма Глобални библиотеки - България. Основна цел на кампанията: Основна цел на кампанията е да популяризира основните идеи на проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”: лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на Интернет и други ИКТ в обществените библиотеки; интеграцията на българските граждани в информационното общество за подобряване качеството им на живот и насърчаване на гражданския сектор. Конкретни цели на кампанията: • Да бъдат широко разяснени целите на проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. • Местните власти специално да бъдат запознати с проекта, като се акцентира върху ползите за местната общност и отговорността им за включване на библиотеките от общината в проекта. • Да се представят постиженията и съвременните тенденции в развитието на библиотеките, които съчетават достъпа до печатните издания с достъпа до информационните технологии и глобалната мрежа. • Да се популяризира библиотеката като място за безплатен достъп до Интернет за всички граждани. • Да се популяризира новият модел „библиотека без граници”, която дава необятни възможности за намиране и ползване на информация. • Да се популяризира библиотеката като място за комуникации. • Да се разясни и популяризира социалната роля на библиотеките. • Да се демонстрира приносът на библиотеките и библиотечните специалисти към решаването на проблемите на гражданското общество. Кампанията е насочена към: • Всички граждани - потенциални ползватели на библиотеките. • Представители на местните власти, чиято подкрепа и участие в реализацията на проекта са решаващи. • Лидери на обществото, чието мнение и влияние са значителни. • Политици, депутати, представители на изпълнителната власт. Българската библиотечно-информационна асоциация В рамките на дните на Националната библиотечна седмица днес в Стара Загора ще се проведат: • 12:00 ч. Изложба " Съвременната българска библиотека" – пред сградата на Община Стара Загора. • 14:30 ч. "Жената отсреща" от Яна Добрева, спектакъл на Младежката театрална студия "Сцена ’99" при НЧ "Родина" – поздрав за библиотекарите от община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още