110% изпълнение на плана в "Мини Марица-изток"

110% изпълнение на плана в "Мини Марица-изток"

756 хиляди тона въглища са добити за първите 10 дни на 2009 г. в "Мини Марица-изток" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Изпълнението на плана за периода е 110%. Въпреки лошите метеорологични условия, това е добро начало на годината, отчита мениджърският екип. Миналата година приключи с добив от 24 689 810 - 107% изпълнение на годишния бизнес-план, а за тази година са предвидени 25 250 000 тона. На 5 януари бе добит 900-милионният тон въглища от началото на експлоатацията на Източномаришкото находище. Рудниците работят нормално при тежки зимни условия, въглеподаването не е спирало и заявките на потребителите се изпълняват ритмично. Взети са мерки въглищата да не замръзват при транспортирането.

   

0 коментарa

Виж още