1112 осъдени и 27 оправдани за година от Районния съд

1112 осъдени и 27 оправдани за година от Районния съд

1112 лица е осъдил през изминалата година Районният съд в Стара Загора, съобщи председателят Росен Чиликов. 40 от признатите за виновни са непълнолетни. По-голяма част от наказанията, които е наложил съдът, са до 3 години лишаване от свобода условно. От 3 до 15 години затвор са получили 22 лица. Предната година с такова наказание от съда са били 9. По наказателните дела от общ характер оправданите лица са 14, по внесените като административни - оправдани са петима, а по наказателните от частен характер - 8. С 500 повече от предната година са наказателните дела постъпили в Районния съд в Стара Загора през изминалата година. 3332 са общо делата срещу извършители на престъпления. Увеличил се е броя на делата за престъпленията против личността, разгледани през изминалата година от Районния съд в Стара Загора, обобщи председателят Росен Чиликов. За разлика от предишни години впечатление правел по-големият брой на телесните повреди и престъпленията против половата неприкосновеност. Много по-голям бил и броят на документните престъпления във всичките им разновидности. Наказателното отделение на Районния съд в Стара Загора е приключило в тримесечен срок 85% от делата. 71 % от обжалваните на втора инстанция съдебни актове са били потвърдени. По 70 дела месечно е гледал всеки един от съдиите от Районния съд в Стара Загора. По щат съдиите са 19, но реално работят 17. От две години две от местата са вакантни и в момента се провежда конкурс за съдии. Натовареността на местните съдии е два пъти по-голяма от средната за колегите им от страната 789 разрешения за получаване на трафични данни на органите на досъдебното производство е издал съдът по Закона за електронните съобщения. Цифрата бележи лек спад в сравнение, отчете Чиликов. Годишният приход в хазната от такси, глоби и конфискации, наложени от Районния съд в Стара е бил.

   

0 коментарa

Виж още