114 акта са съставени от Инспекцията по труда – Бургас от началото на годината

114 акта са съставени от Инспекцията по труда – Бургас от началото на годината

114 акта са съставени от Инспекцията по труда – Бургас от началото на годината до този момент. Това каза на пресконференция днес Красимира Георгиева, началник отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” в дирекция „Инспекция по труда”-Бургас. Една трета от тях са за неизпълнени предписания – 36 на брой. Има и три акта за неуказано съдействие от страна на работодатели. 90 са съставените актове по трудовите правоотношения, по нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд са съставени 20 акта. Установено е и едно нарушение по Закона за насърчаване на заетостта по повод осъществяване на посредническа дейност без разрешение на Агенцията по заетостта. Съставените актове на-много са на юридически лица, съставените на актове на физически лица, работодатели са 32. „Въпреки по-малкият брой проверки в строителството най-големият брой актове са съставени там и са основно за неспазване на условията на труд”, каза още Георгиева. Констатирани са 1534 нарушения като голямата част от тях са нарушения при осъществяване на трудовите правоотношения. Основно нарушенията са свързани със заплащането на труда, неизплатени трудови възнаграждения, неизплатени допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, за работа на официални празници. Има констатирани и доста нарушения по трудовите договори, в които липсват задължителни елементи, регламентирани в Кодекса на труда като място на работа, размерът на допълнителните възнаграждения и други. От началото на годината до момента от Инспекцията по труда в Бургас са извършени 409 проверки по спазване на трудовото законодателство. Проверени са 373 предприятия като 44 от тях за пръв път се осъществява контрол от Инспекцията по труда. Работещите в проверените предприятия са 14 203 лица. Голям е броят на проверките, извършени по сигнали и жалби на граждани -120 като около 80% от тях са свързани с неизплащане на трудови възнаграждения и със създаване на проблеми от работодателите при оформяне на документите при прекратяване на трудовото правоотношение. Не всички жалби на граждани са основателни, посочи още Георгиева. 10 са проверките, извършени съвместно с други органи – МВР, НАП, Агенция по безопасност на храните и други. Най-голям е броят на извършените проверки в отраслите търговия и ресторанти, посочи тя. „Поради климатичните условия в строителството са извършени по-малко проверки. От тук нататък по принцип ще се наблегне на контрола в строителството”, обясни Георгиева.

   

0 коментарa

Виж още