12 електронни услуги ще предоставя Община Варна

12 електронни услуги ще предоставя Община Варна

12 електронни услуги ще предоставя Община Варна, след внедряването на интегрираната информационна система за управление на община – ИМЕОН (собствена разработка на „Браво Инвестмънтс” ООД). По този начин ще се улесни достъпът на гражданите и бизнеса по отношение предлаганите от общинска администрация услуги. Между Община Варна и Обединение “Браво – ТПО Варна” (в което „Браво Инвестмънтс” ООД е водещ партньор) бе сключен договор за “Разработване и внедряване на система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда”. Сключеният договор е по проект: “е – община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Варна по Оперативна програма „Административен капацитет”.

   

0 коментарa

Виж още