12% от младите хора имат намерение да останат да живеят в чужбина завинаги

12% от младите хора имат намерение да останат да живеят в чужбина завинаги

Национално представително проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)показва,че 45% от младежите заявяват, че при никакви обстоятелства не биха напуснали България.По-често това е позицията на респондентите с висше образование (56% от тях), на хората на възраст между 30 и 35 години (56% от тях), на живеещите в София (52% от тях), на заетите в държавния сектор (58% от тях) и на семейните (53% от тях). Може да се направи извод, че това са млади хора, които са устроили успешно живота си в страната. 43% от младежите, заявяват намерение временно да напуснат България. По-често това възнамеряват да направят най-младите на възраст между 15 и 18 години, жителите на селата, представителите на етническите малцинства, ниско образованите и безработните. 12% от участвалите в изследването посочват, че имат намерение да останат да живеят в чужбина завинаги. По-често това са млади на възраст до 18 години, ниско образовани, безработни и необвързани респонденти. Възнамеряващите временно или постоянно да напуснат България най-често посочват като причини ниския жизнен стандарт у нас - 48%, високата безработица в страната - 35%, липсата на перспектива за младите хора в България - 13%, за обучение - 12% и други. Основните причини за напускане на страната, които младите хора посочват, са с икономически характер - нисък жизнен стандарт и безработица и за да съберат пари да си платя кредитите. Проучването е проведено в периода 7-19 юни, сред 1100 респонденти на възраст между 15 и 35 години, в цялата страна.

   

0 коментарa

Виж още