12 чужденци-длъжници

12 чужденци-длъжници

444 покани за доброволно плащане на задължения над 200 лв. от годишните декларации за доходите изпратиха публичните изпълнители на НАП Стара Загора. До средата на месец септември неплатените данъци за доходите на физически лица са 710 774 лева. Сред закъснелите платци са и 12 чуждестранни лица. Най - големият размер на деклариран данък за доходите от физическо лице е за 71000 лв. След получаване на поканата за доброволно изпълнение, некоректните клиенти следва да платят задълженията си в 7 дневен срок. В случай, че той не бъде спазен, публичните изпълнители имат право да наложат запор на: имущество, на месечно трудово възнаграждение, на банкови сметки .

   

0 коментарa

Виж още