123 природни и културни ценности ще бъдат модернизирани по линия на Оперативна програма Регионално развитие

123 природни и културни ценности ще бъдат модернизирани по линия на Оперативна програма Регионално развитие

Археологическият комплекс Перперикон, Мадарският конник, Шуменската крепост, Старата българска столица Велики Преслав, Архитектурно-етнографският комплекс „Етър” и Архитектурно-историческият резерват с. Боженци са само част от знаковите забележителности на страната, които ще бъдат подкрепени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” за повишаване на тяхната привлекателност. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при подписването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 100 млн. лв. по програмата с кметовете на 29 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Схемата за развитие на комплексен туристически продукт се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР и е с общ бюджет 387 млн. лв. Към настоящия момент от тях са договорени 118 млн. лв. или 30,5% от приоритетната ос, уточни министър Павлова и допълни, че до средата на 2012 г. Управляващият орган планира да договори още приблизително 200 млн. лв. (над 70% от приоритетната ос) за развитие на природни, културни и исторически атракции. Като цяло в рамките на приоритетната ос ще бъдат модернизирани 123 туристически обекта, представляващи природни и културни ценности, за 237 млн.лв. Обектите, които ще бъдат подкрепени, са на територията на цялата страна – по черноморското крайбрежие, в близост до планинските курорти, както и във вътрешността на страната, което ще спомогне за диверсификация на туристическия продукт и намаляване на териториалната концентрация, коментира министър Павлова. Тя припомни, че по първата схема „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, публикувана през 2009 г., бяха одобрени 15 проектни предложения на обща стойност 40 млн. лв. По втората схема – с по-разширен териториален обхват на интервенциите, публикувана през август 2010 г., са подадени общо 56 проектни предложения, от които 46 са одобрените. Договорите с останалите 17 общини ще бъдат подписани до 22.07.2012 г. след като недвижимите културни ценности държавна собственост бъдат предоставени за безвъзмездно управление на съответните общини; Министър Павлова информира, че с подписването на днешните договори общият размер на договорените средства по Оперативна програма „Регионално развитие” е 2,027 млрд. лева, което представлява 65% от бюджета на оперативната програма. Размерът на изплатените средства по нея е приблизително 574 млн. лв., което представлява 18% от бюджета на програмата и 28% от размера на договорените средства.

   

0 коментарa

Виж още