13 фирми искат да доставят хранителни продукти за общинските заведения

13 фирми искат да доставят хранителни продукти за общинските заведения

Офертите на желаещите да доставят хранителни продукти, необходими за общинските заведения, ще бъдат разгледани, оценени и класирани от 6-членната комисия. В нея освен общински служители, има и един външен експерт. Председател е зам.-кметът Иванка Сотирова. Комисията бе съставена със заповед на кмета Живко Тодоров след първото публично заседание на Обществена поръчка чрез открита процедура. Комисията отвори офертите на 13-те фирми, участници в процедурата, по реда на постъпването им в Регистъра на обществените поръчки на общината и в присъствието на представители на осем от фирмите. Седем от тях са от Стара Загора, три от Пловдив и по една от Казанлък, Димитровград и Габрово. Предстои да се установи редовността на документите. Констатациите ще бъдат отразени в протокол, който ще получат всички участници, заедно със срок в който да отстранят нередностите. Следва нова проверка на комисията за съответствието на документите, спрямо изискванията на възложителя. Определя се дата за публично отваряне на плика с предложените цени за изпълнение на поръчката. Доставчикът на хранителни продукти за детските ясли, градини и социални домове на територията на общината, трябва да бъде определен до края на март.

   

0 коментарa

Виж още