136 години от обесването на Васил Левски. Да сведем глава пред великия българин!

136 години от обесването на Васил Левски. Да сведем глава пред великия българин!

Днес се навършват 136 години от обесването на Васил Левски - стратегът, всеотдайният, скромният, нравствено чистият, великият! Какво ли го е накарало да напише на стр.115 на своето тефтерче: "НАРОДЕ????" Тъй рече Апостолът: "Ако е за в Българско, то времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме.“ "Ако спечеля - печеля за цял народ - ако изгубя, губя само мене си!" "Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност" "Ще има едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република.“ ” Какво искам повече, като гледам отечеството си, че ми е свободно! Такова нали е предначертанието ми днес за него, не да видя себе си на голям чин, но да умра, братко. Това трябва на всеки работник български: да даваме таквоз предначертание и тогава работата ни ще свети и Българско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа.” ” Казахме ви по-горе, какво чорбаджиите спират животът на всичкият народ; забелязано е от памтивека, какво такова нещо да се извърши, стои в ръцете на младите и в парите на чорбаджиите!” “За отечеството работим, байо! кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправиме и все да си вървим наедно, ако ще бъдем хора!” “Вчера каквото сме говорили и писали, трябва и днес да го имаме пред очи, да не ни се смеят хората в работите утре! “А ще каже някой си: Ами ако умра? То ние му казваме, че неговото име навеки остава живо, а заслугата му ще се предава на деца, унуки и пр. Следователно да се спечели този свети дар и от бога венец трябва по-напред да жертва всичко, па и себе си! Това е данъкът, дето ви се писа - когото колкото по-скоро да гледате да го приготвите и то точно според състоянието си; ” Братя, възобновлението на нашата славна преди държава, отърванието ни от проклети агаряни, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество Българско, най-после да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. като е тъй вам, вам надлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение.” “Както казах по – горе: аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61 – во да му служа до смърт и да работя по народната воля." "Ето че ти не си народен: виждаш злото народно и не го казваш, а чакаш го да стане по – голямо и да убие народа.“ "Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система „Демократска република” и състави партии за деспотско-тиранска или конституционна ( в смисъл конституционна монархия) система, то и таквизи ще се считат за неприятели на Отечеството ни и ще се наказват със смърт." "Ако някой от служащите, като председателят и др., поиска да злоупотреби със служебната власт, за пръв път ще се лиши от служба; повтором ще се извади съвсем, като по-напред да подпише за грешката си и да я поднесе писмено на комитета; ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт." "Ако някой от касиерите издава за нещо пари без знанието на комитета, или дръзне да вземе и усвои и най – малка част от поверените му пари ще се накаже със смърт."

   

0 коментарa

Виж още