137 служители на БДЖ напускат доброволно

137 служители на БДЖ напускат доброволно

До вчера, 10-и ноември, 137 служители на БДЖ са приели предложението на ръководството на холдинга да бъдат освободени от длъжност по чл. 331 от Кодекса на труда. Трудовите възнаграждения в размер на шест брутни заплати на приелите предложението служители, ще бъдат изплатени веднага след тяхното освобождаване от длъжност, съобщават от „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД. Освобождаването от длъжност по чл. 331 от Кодекса на труда е една от допълнителните мерки, които ръководството на БДЖ предприе за ускоряване на реформите в дружеството. Ефектът от прилагането на тази мярка ще бъде в размер на около 23 – 24 милиона лева годишно.

   

0 коментарa

Виж още