14 май - Културни и обществени събития

14 май - Културни и обществени събития

Кръгла маса – Сдружение „Болкан асист” На 14 май от 14.00 ч. в Синя зала на хотел „Верея” в Стара Загора ще се състои кръгла маса за обсъждане на идеи и възможности за представяне на добри практики от България и други европейски страни и подобряване на взаимодействието между обществените съвети и местните власти. Кръглата маса е част от проекта на Сдружение „Болкан асист” „Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС и Европейски социален фонд, чрез Оперативна програма „Административен капацитет” на МДААР. Целта е да се споделят предложения и препоръки за подобряване на взаимодействието между обществените съвети и органите на местното самоуправление, които ще бъдат обобщени и представени на Заключителна национална среща с участието на представители на централни институции, която предстои на 26 май 2009 г. в София. - 11,00 ч., Форум на Тракийски университет – откриване на Международна конференция и празник на Аграрния факултет НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА "Библиотеката - достъпна за всички". Презентации на библиотечните ресурси и услуги за незрящи. Възможност за работа със софтуер Jaws for Windows и програмните продукти Speech Lab 2.0 и Fine Reader - (OCR). Слушане на "електронни книги" Библиотека «Родина» ДНИ НА АЛЕКО В СТАРА ЗАГОРА Лекция на тема „Защитени карстови територии в България” – лектори Петър Стефанов и Алексей Стоев 18.00 часа Зала на Турист. дружество „Сърнена гора” ФЕСТИВАЛ на младежкото музикално и сценично изкуство посветен на 120 години от рождението на Христина Морфова и 35 години от създаването на НУМСИ – Стара Загора Концерт на Симеон Цанев – цигулка и Радостин Кирчев – пиано, ДМА „П. Владигеров” 18.30 часа Зала РБ „З. Княжески” Гостуване на Родопско дружество – гр. Смолян с Поетична вечер и програма на поетите от клуб „Дим. Подвързачов” 18.30 часа Концертна зала, НЧ „Св. Кл. Охридски” XLII ФЕСТИВАЛ НА ОПЕРНОТО И БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО Официално откриване на XLII Фестивал на оперното и балетното изкуство. „ТРУБАДУР” – Премиера на Държавна опера 19.00 часа Драматичен театър

   

0 коментарa

Виж още