142-ма абсолвенти на Аграрния факултет получиха европейски дипломи

142-ма абсолвенти на Аграрния факултет получиха европейски дипломи

В истински празник на знанието и победа на духа се превърна церемонията по връчване на дипломите на 142-мата абсолвенти на Аграрния факултет на Тракийския университет. В присъствието на цялата академична колегия, на представители на бизнеса, на общински и държавни институции те положиха клетва за вярност към професията си. Поздравления за успешното дипломиране отправиха ректорът проф. Иван Станков, кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев, Старозагорският митрополит Галактион и др. Випуск '2008 завършиха успешно 27 магистри, 99 бакалаври и 16 професионални бакалаври от всички 6 специалности на факултета - животновъдство, агрономство, аграрна икономика, регионално планиране и развитие на селските райони, екология и опазване на околната среда и аграрно инженерство. 33-ма от тях са отличници. Магистрите по икономика Светозар Панов, Кръстина Костанова и Евгений Станчев са пълните отличници на випуска. Аграрният факултет покрива напълно всички акредитационни критерии на висшето образование в изучаваните специалности, каза в приветственото си слово деканът доц. д-р Радослав Славов. Получените дипломи са конвертируеми. Немалка част от студентите вече работят в Европа като мениджъри на аграрни предприятия и нямат проблеми да ползват своята квалификация за европейска реализация. По добра традиция 10 дългогодишни преподаватели, които през 2008 г. са навършили юбилейни годишнини, получиха златни дипломи и подаръци. Сред тях са професорите Любомир Костов, Аврам Петков, Илия Димитров, Георги Николов, Андрея Андреев, Светозар Тянков, Йордан Петров, доц. Христо Мехочев и др. "1300 са понастоящем студентите в Аграрния факултет, обучавани от 120 преподаватели. Благодарение на иновативното мислене и подход, преди дни от него се отдели и откри новият Стопански факултет - каза доц. Славов. - Факултетното ръководство сложи началото на процедура за разкриване на нова специалност - "Рибовъдство и аквакултура". Създадохме Център за разработване на национални и международни проекти. Вече има спечелени проекти за практики на студенти в реални условия на аграрното производство, за което се получи изключително висока оценка от МОН. Сега се работи по проект, свързан с екологичните проблеми на Стара Загора, съвместно с Норвежкото посолство, Община Стара Загора, Областната администрация, МОСВ и МЗ. Разработват се научноизследователски проекти по линия на МОН и различни други направления." Аграрният факултет създаде научно списание "Аграрни науки и технологии". Първият брой ще бъде промоциран през месец май 2009 г. по време на Балканската конференция по животновъдство, която се организира от факултета в Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още