15 март: Световен ден на потребителя

15 март: Световен ден на потребителя

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. В България се навършват десет години от началото на потребителската защита у нас. През 1962 г. в своя реч американският президент Кенеди за първи път поставя въпроса за необходимостта от защита на потребителските права. Той формулира тази наложителност след констатацията, че "Всички ние сме потребители!" и в същото време „сме най-голямата икономическа група, която е засегната от почти всяко обществено или частно икономическо решение”. Държавният глава отбелязва и това, че в настоящия момент на неговото говорене „потребителите все още са единствената такава важна група, чиято гледна точка често не се взема предвид.". В тази своя реч Кенеди посочва "четирите основни права на потребителя": право на безопасност; право на информация; право на избор; право да бъдеш чут Първото официално отбелязване на Деня на потребителя е на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно – на 9 април 1985г. общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. След подкрепата на ООН правата на потребителите стават световно признати и се защитават от правителствата на развитите и развиващите се страни по цял свят. Минали са близо 5 десетилетия от речта на Кенеди. Развиват се пазарите на отделните държави, границите се отварят и с глобализацията възниква общият пазар. А необходимостта от защита на потребителите расте. Растат и правомощията на институциите, ангажирани с нея. Началото на потребителската защита в България датира от 1999 г. Тогава е създаден специален Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), който има за цел да установи по-добър баланс във взаимоотношенията на пазара между производители, търговци и потребители, да осигури безопасност при потреблението и по-добро качество на живот, както и ясни правила при осъществяване на търговските дейности. Във връзка със синхронизирането на българското законодателство с европейското на 10 юни 2006г. влезе в сила Закон за защита на потребителите, като в последствие бяха въведени допълнително още директиви, които повишиха нивото на потребителската защита в България. Контролът върху него се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

   

0 коментарa

Виж още