15 младежи от кв. “Лозенец” в Стара Загора днес преминаха първото си занятие в “Гражданска полицейска академия”

15 младежи от кв. “Лозенец” в Стара Загора днес преминаха  първото си занятие в  “Гражданска полицейска академия”

Със занятие “Полицията – структура и дейност” днес стартира обучителната програма При откриването на учебната програма, ръководителят на обучението - инсп. Калин Петров от РПУ – Стара Загора приветства участниците и подчерта, че с включването си в гражданската академия те ще жертват част от свободното си време, но в замяна ще получат възможност да обогатят знанията си, ще се научат как да бъдат полезни за себе си и за другите, ще имат интересни срещи и вълнуващи преживявания. 15 младежи на възраст 16-22 години, живеещи в кв. “Лозенец” и кв. “Македонски” издържаха предварителния подбор и през следващите три месеца ще преминат обучение, структурирано в три основни модула: • “Ред и законност” – насочен към разширяване на техните социални и правни знания • “Грижа за сигурността и защита интересите на общността” – насочен към подкрепа нагласите им за ангажиране в обществено полезни дейности и развитие умения да полагат грижи за своята безопасност и безопасността на другите • “Развитие на комуникативните умения” - насочен към подкрепа на самооценката, социалните умения на младежите и стимулиране усвояването на модели за неагресивно справяне в конфликтни ситуации. Преподаватели в Гражданската полицейска академия са действащи служители на полицията и пожарната, юристи и представители на НПО. Обучението ще приключи с изпит пред граждански надзорен съвет, съставен от личности с авторитет в квартала и успешно положилите изпит ще получат сертификат. След приключване на обучението, младежите обхванати от програмата се включват в различни обществено полезни дейности – превантивни инициативи, охрана на масови мероприятия, действия при пожари и бедствия. Групата ще провежда и съвещания при конфликти и инциденти в квартала и ще подпомага полицейските служители при избор на стратегия и тактика за действие. 6 от младежите, показали най-добри резултати по време на обучението ще бъдат ангажирани в звено “Младежки граждански патрул”, коeто съвместно със служители на РПУ ще участва в обходи на района - за осигуряване реда и нощната тишина; недопускане на незаконна сеч и кражби на дървен материал; превенция на правонарушения и хулигански прояви, като същевременно ще осъществява и наблюдение за спазване и зачитане правата на гражданите. Други младежи ще бъдат допълнително обучени и ангажирани в група за превенция и гасене на пожари в горския фонд. Програмата “Гражданска полицейска академия” е част от проект”Младежки граждански патрул в кв. “Лозенец”, който РПУ – Стара Загора реализира в партньорство със сдружение „Клуб Отворено общество-Стара Загора” и сдружение”Свят без граници” . Проектът спечели конкурс “Овластяване на безвластните” на Институт “Отворено общество” и е съфинасиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е 6 месеца и е на стойност 4 935.00 USD

   

0 коментарa

Виж още