152 декара - почистени през тази година

152 декара - почистени през тази година

152 декара замърсени площи са почистени през тази година на територията на община Стара Загора. 13 контролни проверки за закриване на нерегламентирани сметища в населените места са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Проверки са осъществени в 28 населени места. Най - големи по площ замърсени терени са почистени в селата Сулица, Горно Ботево, Бъдеще, Дълбоки, Петрово и Памукчии. Всички населени места са включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, информират от пресцентъра на РИОСВ.

   

0 коментарa

Виж още