160 ученици от областта отпадат от училище

160 ученици от областта отпадат от училище

160 ученици от 27 училища на Старозагорска област вероятно ще отпаднат поради неприключен първи учебен срок, сочат предоставените данни от Регионален инспекторат по образованието. Според Правилника за прилагане на Закона за народната просвета: "За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок". Към 16.02.2009 г. изтече срокът по заповедите на директорите за неоформен първи срок. В СОУ "Христо Смирненски", Стара Загора, отпадналите ученици са 37. Някои от тях са напуснали страната или града, без да вземат съответния документ, други са минали под венчило, за трети, които са най-много, родителите просто нехаят и не изпълняват родителските си задължения да осигурят децата си на училище, обясни директорката Пенка Трандева. В старозагорската гимназия "Христо Ботев" - 17 са "неоформените" гимназисти. Новият директор Динко Стоянов сподели, че на "появилите се" ученици на 20 февруари им се дава последен шанс да се явят на изпитване, независимо дали ще изкарат тройка, или не. Отсъствали са 14 от възпитаниците на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов". В XII ОУ "Георги Гърбачев" - 8 са неявилите се, т.е. отпаднали ученици. Толкова са и в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък; по 7 са в ОУ "Св.Климент Охридски", с. Горно Черковище, СОУ "Христо Смирненски", гр. Гурково, и I основно училище "Св.П.Хилендарски", гр. Гълъбово; по 5 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Паничерево, СОУ "В. Левски", Гълъбово, НГПИД, гр. Казанлък, СОУ "Христо Ботев", гр. Павел баня, ОУ "Христо Ботев", с.Хрищени, и пр. Кметовете на общините следва да приложат закона и да санкционират родителите, които не осигуряват задължителното до 16 години образование на децата си.

   

0 коментарa

Виж още