169 години от рождението на великия Ботев

169 години от рождението на великия Ботев

Днес, по нов стил, е рождената дата на Христо Ботев. Въпреки краткото му пребиваване на този свят, само 28 години, той оставя ярка диря в историята на България.

Ботел е син на Ботьо Петков и Иванка Ботева. Неговият баща му преподава в училището в Калофер. След това Ботев продължава обучението си в Одеса- Втора Одеска гимназия, откъдето през 1865г. е изключен.

След кратко чителстване в с. Задунаевка, Ботев се връща в България през 1867 и оглавява пропагандата за бунт срещу чорбаджиите и турците в страната.

Не се застоява много, още през октомври същата година вече е емигрант в Румъния заради речта си в чест на братята Кирил и Методий.

След дълго странстване, издаване на революционна преса, Ботев оглавява БРЦК. Тогава Левски вече е обесен, а Каравелов е разколебан.

През 1876 избухва непредвидено Априлското въстание, Ботев организира чета в Гюргево и с „Радецки“ достига Козлодуй, откъдето тръгва към Блакана. На 1 юни 1876 привечер Ботев умира, пронизан от куршум.

Целия си живот подчинява на идеята за революция, която да доведо до освобождението на българския народ не само от турците, но  от гнета на чорбаджиите. Той е убеден, че българинът има право на  самоосъзнаване и самоуправление. Творчеството му не е голямо по обем, но е своеобразен връх на българската литература.

Поклон пред паметта на този велик българин!

   

0 коментарa

Виж още