17 благодарствени писма входирани в Областна администрация Русе през първото полугодие

17 благодарствени писма входирани в Областна администрация Русе през първото полугодие

Общо 17 благодарствени писма, изразяващи признателност към Областна администрация Русе по различни поводи, са били входирани в администрацията за периода от 01.01.13 г. до 01.07.13 г.. Поздравленията касаят активното съдействие, подкрепа и сътрудничество на администрацията при организиране на различни мероприятия, както от ведомства, така и от граждани. Справката сочи, че за отчетения период проведените заседания на комисията са 7 на брой, а броят на разгледаните от Комисията предложения и сигнали на граждани, организации и Омбудсмана в периода от 01.01.2013 г. до 01.07.2013 г. е 18. Взети са решения от членовете на Комисията за последващо развитие на преписките, като от образуваните 18 броя преписки, всички са приключени към 01.07.2013г. Следващото заседание на същата е насрочено за 16.08.2013 г., когато предстои да бъдат разгледани новопостъпилите предложения и сигнали на граждани.

   

0 коментарa

Виж още