17 ноември - Международен ден без тютюнопушене

17 ноември - Международен ден без тютюнопушене

За първи път той е отбелязан през 1977 г. в САЩ. Оттогава по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS), ежегодно, всеки трети четвъртък на месец ноември се организира кампания срещу тютюнопушенето, която дава възможност на милиони хора да се откажат от пушенето поне за един ден. Международният ден без тютюнопушене е приет официално от Международния съюз за борба с рака (UICC) и се отбелязва в много страни по света. В България за първи път той е отбелязан през 1990 г. Министерството на здравеопазването провежда последователна политика за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и отрицателните здравни последици от него. Като първи приоритет в дейността на министерството е подобряването на здравния статус на населението чрез засилване на профилактиката на всички заболявания, с приоритет на социално-значимите. От 2005 г. е приета Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето, като основните дейности, заложени в нея, са насочени главно към децата и учениците. На 18 октомври 2005 г. 40-то Народно събрание прие Закон за ратификация на Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация. На 7 ноември 2005 г. ратификационните документи бяха депозирани в Ню Йорк, което даде възможност на България да стане член на Конференцията на страните-членки – органът, който е определен да взема всички важни решения по прилагането на Конвенцията. За Република България Конвенцията влиза в сила 90 дни след депозиране на ратификационните документи – 5 февруари 2006 г. В нея са заложени принципи и мерки за ограничаване на употребата на тютюневи изделия и намаляване на негативните здравни, икономически, социални, екологични последици за обществото на национално, регионално и международно ниво. Тя предвижда ратифициралите я страни да поемат задължения за засилване на законодателните мерки и контрола върху тяхното приложение, за въвеждане на изисквания към опаковката и етикетирането на тютюневите изделия, за контрол на забраната на продажбата им на непълнолетни. Статистиката за здравните поражения от тютюнопушенето е изключително тревожна. Тютюнопушенето убива около 5 млн. души годишно. Повече от 1 милиард са пушачите по света, близо 100 милиона от тях са европейци. Повече от 770 млн. деца на планетата са изложени на действието на пасивното тютюнопушене.

   

0 коментарa

Виж още