174 лица на висши държавни длъжности са излъгали в имотните си декларации

174 лица на висши държавни длъжности са излъгали в имотните си декларации

20 депутати, 20 прокурори, 7 следователи, 3 зам.-министри, 1 бивш министър, 1 областен управител и 4 зам.-областни управители, както и 32 кмета и няколко съдии са объркали имотните си декларации, съобщиха от Сметната палата. Общо 174 нарушения са открити за 2008 г., а през 2007 г. те са били 195. "Всички декларации са публикувани на страниците на Сметната палата и хората могат да направят изводите си за нарастващото богатство на някои личности", каза председателят на палата Валери Димитров. Засега от институцията се въздържат да споменат имената на чиновниците, подали фалшиви имотни декларации. От 174-те случая за тази година, 99 отчитат промени в имуществото в резултат на намесата на съпрузите. Според Валери Димитров, проверката на свързаните лица, а именно съпрузи или деца ненавършили пълнолетие, все още дава широка възможност за заобикаляне на закона. По закон Сметната палата няма право да налага санкции. Според Димитров социалните последици са публичността и евентуалните разследвания. Тази година за пръв път оценките на Сметната палата ще бъдат изпратени на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). От 195 случая за 2007 г. към 24 юни 2008 г. са извършени 177 проверки, като в 175 случая е счетено, че не са нужни по нататъшни разследвания, и са направени само 2 ревизии. От Сметната палата разкриха, че само попълнените декларации се въвеждат в регистъра. За закъснения в предаването и други нарушения, през 2008 г. са разпоредени 25 наказателни постановления за по 1000 лв. През 2007 г. институцията е отчела 17 случая в които не са били посочени доходи от контролни и управителни органи. През 2008 г. случаите са само 2, каза в заключение председателят на палата Валери Димитров. Ето и част от информацията, публикувана на сайта на Сметната палата: Заместник-министър Явор Милушев не е декларирал доходи на съпругата си от друга стопанска дейност в размер на 9592 лева. Заместник-министър Нина Радева не е декларирала дадено обезпечение - договорна ипотека върху собствен имот и безвъзмездно получаване на право на строеж в Хисаря. Сред народните представители са Филип Димитров, Фидел Беев, Стоян Проданов, Снежана Гроздилова, Росен Владимиров, Пламен Моллов, Олег Попов, Нихат Кабил, Муса Палев, Младен Червеняков, Марко Мечев, Мариана Костадинова, Йордан Костадинов, Евгени Чачев, Енчо Малев. Заместник-председателят на Държавната агенция по туризъм Станислав Новаков не е декларирал придобиване на дялове в новосъздадено дружество "Интеко България" ООД. Стефан Личев, председател на политическа партия, също е попаднал в списъка. Там е и областният управител на Хасково Райна Йовчева, кметът на Община Гълъбово Николай Колев, кметът на Гърмен Ахмед Башев и други.

   

0 коментарa

Виж още