18 белоглави лешояди пристигат в Стара Загора

18 белоглави лешояди пристигат в Стара Загора

От 11,00 ч. в Спасителен център за диви животни – кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев ще присъства на събитието, организирано в центъра – пристигането от Испания на 18 птици от застрашения вид Белоглав лешояд. Събитието е важна стъпка от изпълнението на Плана за действие за възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров. Той е иницииран и осъществяван от международен Консорциум от неправителствени организации, който през 2005 г. подписа меморандум за разбирателство и съвместна работа с МОСВ на Р. България. Планът предвижда в рамките на 3 години от 100 до 150 птици от вида белоглав лешояд да бъдат върнати в района на Стара планина, от където птицата е изчезнала като гнездящ вид. Усилията на специалистите в тази сфера вече са се увенчали с успех в Австрия, Франция и Италия. Сега и в България за първи път ще бъден направен подобен опит за връщането на изчезнал вид птици. Застрашените птици са предоставени от Фондацията за опазване на Черния лешояд на остров Майорка в Испания, а цялото събитие се осъществява с подкрепата на Франкфуртското Зоологическо дружество и Федералната фондация по околна среда на Германия. Събитието е с общоевропейска значимост по отношение на опазване на биологичното разнообразие и консервацията на застрашени видове в България. То ще се състои на 11 март 2009 г. от 11ч. в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още