18 ноември – Международен ден без тютюнев дим

18 ноември – Международен ден без тютюнев дим

„Жените в прицела на тютюневия маркетинг” е мотото определено от Световната здравна организация. Статистическите данни показват, че около 20 % от пушачите в световен мащаб са жени. Особено тревожно е нарастването на разпространението на потреблението на тютюневи продукти от момичетата. Според данни на Световната здравна организация рекламата на тютюневи продукти все повече се ориентира към тях. Делът на жените в България, които пушат също нараства – от 16,7% през 1986 година, на 23,8% през 1996 година, достига 29,8% през 2001 година и скача на 38,1% през 2007 година. Резултатите от „Глобално проучване на тютюнопушенето при младите хора в България”, проведено през 2002 и 2008 година сред 13 – 15 годишни ученици показват, че през 2008 година процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 годишна възраст е 16,3% за разлика от 2002 година, когато е бил 14,2% . Склонните да пропушат момичета – непушачки през 2008 година са 36,4% за разлика от 2002 година, когато са били 34,3%. Рамковата конвенция за контрол на тютюна алармира за нарастването на тютюнопушенето и другите форми на тютюнево потребление от жени и млади момичета по целия свят. Във връзка с отбелязването на 18 ноември – Международен ден без тютюнев дим, през месец октомври – ноември РИОКОЗ Стара Загора проведе анкетно проучване на тема „Тютюнопушене и бременност”. Целта на анкетното проучване е да се установи разпространението на тютюнопушенето сред бременни, както и предприемане на съответните мерки с цел повлияване нивото на негативните тенденции. Анкетното проучване бе проведено в гр. Стара Загора в акушеро-гинекологични комплекси, специализирани АГ кабинети, както и в консултативен кабинет в РИОКОЗ. Анкетирани бяха 87 бременни, като във възрастовата група 18-25 г. са 25,7%. Във възрастта 26-30 г. са 40%, а във възрастовата група 31-40 г. са 34,3%. От анкетираните 30% са активни пушачи, а съответно 70% - непушачи. От активно пушещите 38% пушат от 5 до 10 г., а от 1 до 10 цигари пушат 66,7%. По отношение честотата на пушене - ежедневно пушат 65%, а не всеки ден пушат 35% от анкетираните бременни. На въпроса, касаещ причините за тютюнопушене 35% са отговорили, че го правят за удоволствие, 25% пушат по навик и 10% го правят поради стрес. От тютюнопушачите 77,3% са правили опит за отказ. Анкетираните отговарят, че биха отказали цигарите поради здравословни проблеми – 40,8%, а 33,8% биха го направили заради децата и само 3,7% по финансови причини. За да откажат цигарите 13,7% се нуждаят от консултативна помощ, а 4,6% се нуждаят от медицинска помощ. 59% анкетираните отговарят, че нямат нужда от помощ. При 53,1% от анкетираните бременни има член от семейството, който е активен пушач. По отношение на законовите мерки и пълната забрана на тютюнопушенето интересен факт е, че 57% от бременните са за пълната забрана, а 43% са против пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места. От анкетираните 4,5% биха дали последните си пари за цигари, а 94% за храна. На въпроса запознати ли са с вредното въздействие върху бременноста 90,6% са отговорили с да, а само 9,4% не са запознати. Ролята на семейството е изключително важна, като 71% от анкетираните смятат, че родителския пример е определящ, а 29% са на противоположно мнение.

   

0 коментарa

Виж още