18 сигнала за длъжници към прокуратурата

18 сигнала за длъжници към прокуратурата

През първите четири месеца експерти на НАП Стара Загора са подали 18 сигнала към прокуратурата за лица с необезпечени и просрочени задължения за близо 14 милиона лева. Целта е да се проверят посочените дружества, за необявяване на неплатежоспособността им пред съда и спиране на плащанията. За същия период към Агенцията за държавни вземания са предявени 6 иска за обявяване в несъстоятелност на дружества и физически лица със задължения за повече от 5 милиона и половина лева. Длъжниците са натрупали трудно събираеми вземания, освен това те не притежават имущество, с което да обезпечат дълговете си към хазната. Срещу физическо лице са заведени две искови молби за обявяване на недействителност на сделки с недвижимо имущество. Въпросният длъжник е извършвал сделки по прехвърляне на имоти, след като му е връчена заповедта за извършване на данъчна ревизия. Предявените искове са в размер на 69 000 лв. От НАП Стара Загора очакват съдебното решение. До края на месец април са наложени обезпечения на недвижимо имущество за близо 1 милион и 400 хиляди лева, запори на движими вещи за около 1 милион и 200 хиляди лева, както и други запори за повече от 600 хиляди лева.

   

0 коментарa

Виж още