18-те белоглави лешояди са в Стара Загора

18-те белоглави лешояди са в Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев присъства на пристигането на 18 белоглави лешояди в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора. В събитието днес участваха и вицепрезидентът Ангел Марин и посланикът на Германия у нас Михаел Гайер. Птиците пристигнаха от Палма де Майорка. Предстои им период на адаптиране и реинтродукцията им в естествената среда. След престоя си в Стара Загора ще бъдат пренасочени към специални клетки за адаптация в природните паркове "Сините камъни", "Врачански Балкан" и в района на Котел. „Надяваме се, че този генетичен материал ще допринесе за възстановяване на биологичното равновесие в България. Белоглавият лешояд е на върха на хранителната пирамида и е природният „санитар” – обясниха на събитието днес от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани". На територията на България, Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е рядък и защитен от закона вид. През 70-те години се смята за изчезнал, но в края на десетилетието екип на Комисията по опазване на околната среда към БАН открива оцеляла малка колония (1 гнездеща двойка и 17-18 неполовозрели птици) в района на язовир "Студен кладенец" в Източни Родопи. След това бива обявен резерват "Вълчи дол", където гнезди единствената двойка на вида. През 80-те години студенти от Ветеринарния институт в Стара Загора започват първите подхранвания на белоглави лешояди в страната. В края на десетилетието е създадено Българското дружество за защита на птиците, като една от основните задачи е продължаването на дейностите по опазване на лешоядите в Източни Родопи. Провежданите мерки са все по-успешни, благодарение на което числеността постоянно нараства лешоядите загнездват и около Маджарово и през 2008 година популацията по река Арда е вече 46-48 двойки. През 2007 година започват опити за връщане на вида в Стара планина. Избрани са четири места, където да се пуснат лешояди внесени от Испания и Франция - Котленска планина, Сините камъни, Централен Балкан и Врачански Балкан. Участват организациите Фонд за дивата флора ифауна, Зелени Балкани и Дружество за защита на хищните птици. През 2007 са пуснати първите белоглави лешояди около Котел от Фонд за дивата флора и фауна. Дейностите по опазването в Източни Родопи и връщането на вида в Стара планина продължават.

   

0 коментарa

Виж още