1800 ученици отпаднаха от училищата на областта

1800 ученици отпаднаха от училищата на областта

1/3 от тях са заминали за чужбина По окончателни данни на Регионалния инспекторат по образованието близо 1800 са отпадналите ученици от училищата на Старозагорска област за изминалата учебна година. На 15 септември 2007 г. започват 39 474 души, а в края броят им е 37 963. В справката за "Движение на учениците" е уточнено, че по собствено желание са се преместили 1811 ученици, но те се компенсират с придошлите от други школа 1882. 596 са заминали за чужбина. 750 са преминали в друга форма на обучение - вечерно, задочно, индивидуално и др. Поради болест обучението си са прекъснали 38 деца; заради голям брой отсъствия - 454, и заради слаб успех - 38. Трайно не са посещавали училище поради социални и семейни причини 685 ученици. "Анализ на по-малкия брой ученици трябва да направи всяко училище поотделно и да набележи мерки за намаляване на този засилващ се процес", каза Любомир Любенов, началник на Инспектората. Общо в Старозагорска област учат 37 350 ученици в 134 училища. Броят на учителите за миналата учебна година е бил 3530 души. Сега те са намалели с близо 400. Както е видно, стагнацията е забележителна. Причината за това Любомир Любенов обяснява с въвеждането на делегираните бюджети и завишения многостранен контрол.

   

0 коментарa

Виж още