182-ма земеделци от областта - с орязани субсидии

182-ма земеделци от областта - с орязани субсидии

Заявената площ за директните плащания за 2008 година в област Стара Загора е 1 855 550 дка, като заявления са подали 2302 души. Двойно декларираните площи са 7806 дка, а злоупотребата е извършена от 182-ма земеделци. За тази година субсидии ще се изплащат по Схемата за единно плащане на площ, национални доплащания и необлагодетелствани райони и агроекологични плащания. По информация от пресцентъра на ДФ "Земеделие" парите за кампания '2008 ще се изплащат на три транша. Първи ще получат парите си коректните земеделци, при които не са констатирани нарушения. Изплащането на субсидиите започна от началото на декември м.г., а нормативната уредба позволява паричните преводи да бъдат отлагани до края на юни т.г. На земеделците, които са подали невярна декларация за обработваемата земя през 2007 г., което е установено чрез проверка на място, субсидии няма да бъдат изплащани. Общият брой на некоректните земеделци в страната е 5800 фермери, сочи статистиката. Някои от тях няма да получават субсидии през следващите три години.

   

0 коментарa

Виж още