19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването отбелязва РЗИ – Стара Загора

19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването отбелязва РЗИ – Стара Загора

Във връзка с Европейския ден за борба със затлъстяването – 19 май и с цел заостряне вниманието към здравословен начин на живот при подрастващите – здравословно хранене и подходяща физическа активност, РЗИ – Стара Загора инициира в периода 16 май – 18 май 2012 г. консултации в медицинските кабинети на три основни училища с експерт по хранене и диететика на всички желаещи деца. Консултацията включва измерване на телесно тегло с професионален анализатор Танита и оценка на здравословния диапазон на телесното тегло. В измерването на телесното тегло участие взеха 186 деца на възраст от 7 до 13 години – ученици от І ОУ «Г. Бакалов»,НУ «Д. Благоев» и ІХ ОУ «В. Ханчев» - Стара Загора. Резултатите от измерено тегло и ръст показват: 11% от изследваните са с наднормено тегло 16% са със затлъстяване 6,3% са с поднормено тегло. В медицинските кабинети на училищата са предоставени здравнообразователни материали за ползване от ученици, родители и педагози. Изготвена и предаставена е презентация по темата, предназначена за медицинските специалисти и преподаватели, осъществяващи здравното образование във всяко училище. Според доклад, приет от Европейския парламент, затлъстяването се превръща в епидемия не само сред възрастното население, но и сред децата в Европа. В страните от ЕС средно 20% от децата са с наднормено тегло, ¼ от тях със затлъстяване, което означава, че 14 млн. деца са със свръхтегло, а 3 млн. - със затлъстяване. Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год. показват, че с наднормено тегло са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване – 12,7%. Сравнението установява тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България. Данни от проведено през м. Ноември 2011 г. проучване сред ученици от три средни общообразователни училища от Стара Загора в хода на изпълнението на проект на РЗИ – Стара Загора по детската компонента на програмата за борба с хроничните неинфекциозни заболявания СИНДИ «Здрави деца в здрави семейства» показват тревожни тенденции в стила на живот на младите хора. Всеки втори ученик не закусва редовно сутрин, не обядва – всеки трети. По-голямата част от учениците не консумират или рядко консумират прясно и кисело мляко, само 31% консумират риба веднъж седмично. Над 80% консумират бял хляб. Близо половината от децата консумират веднъж и по-често на ден тестени и мазни храни – понички, банички и др., почти всеки трети – пържени картофи /чипс/. Две трети от анкетираните консумират веднъж и по-често на ден бонбони, бисквити и други сладкарски изделия с високо съдържание на захар и мазнини. На въпросите, свързани с физическата активност през свободното им време, само 28% от учениците отговарят, че са физически активни всеки ден, като делът на момчетата е три пъти по-голям. Рядко спортуват или изобщо не спортуват 41% от подрастващите. Данните от извършените измервания на телесно тегло и ръст, съответно изчислен индекс на телесна маса – ИТМ, показват, че с наднормена телесна маса са 20,7% от момчетата и 16,7% то момичетата. Със затлъстяване са 12,4% от момчетата и 7,0% от момичетата, като и при двата пола това са предимно децата на 14-годишна възраст. Над две трети от учениците смятат, че не се хранят здравословно. Само 30% от учениците съобщават за положителна промяна в модела на хранене през последната година. Половината от анкетираните съобщават, че през последната година са увеличили физическата си активност. Според учениците, трите най-важни фактора, укрепващи здравето са: физическа активност и спорт, здравословното хранене и създаването на навици за здравословен начин на живот. На интернет-сайта на РЗИ – Стара Загора е публикувана информация за затлъстяването в секция Профилактика.

   

0 коментарa

Виж още