2 154 социално слаби от Благоевградско са подпомогнати със социална помощ през януари

2 154 социално слаби от Благоевградско са подпомогнати със социална помощ през януари

2 154 социално слаби лица и семейства от област Благоевград са подпомогнати с месечна социална помощ през януари. На пресконференция днес Станка Михова- експерт от Регионалната дирекция за социално подпомагане обясни, че общият размер на подпомогнатата сума е 191 660 лв.. 2 058 от подпомогнатите лица са в трудоспособна възраст, 69 -надтрудоспособна и 27 лица в подтрудоспособна възраст. С еднократна помощ са подпомогнати общо 51 лица от Благоевградска област, на които е изплатена общо сума в размер на 11 180 лв. През месеца е подпомогнато и 1 лице за издаване на лична карта. С целева помощ са подпомогнати 169 лица от областта , от тях на 4-ма е заплатен наем на общинско жилище, на 165 лица е издадено удостоверение за пътуване с БДЖ. През януари с еднократна помощ при бременност са подпомогнати общо 63 жени, еднократни помощи за раждане на дете са отпуснати на 282 майки. Случаите на отпусната еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка са 11, като изплатената сума е в общ размер на 31 680 лв. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г. в общ размер на 6 000 лв. е отпусната на 2 майки. Целева помощ за безплатно пътуване е изплатена на 136 многодетни майки от област Благоевград в общ размер на 5 368 лв. заради неизвинени 5 и повече отсъствия на учениците родителите на общо 305 ученика са били лишени от детски добавки.През м.януари 2012 г. Дирекциите "Социално подпомагане" от областта са отпуснали 3 275 винетки. По Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" - дейност "Личен асистент" към края на месец януари са включени 187 лица, от които 148 са лични асистенти на лица, 31 на деца и 8 на деца, включени по изключение. През първия месец на 2012 г. броят на включените в Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" е 345 лица, като 319 от лицата са отпаднали от месечно социално подпомагане.

   

0 коментарa

Виж още