20 октомври: СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

20 октомври: СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

ВЕРТЕБРАЛНИТЕ ФРАКТУРИ МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ И ВАС! По данни на Международната фондация по остеопороза: Вертебралните фрактури имат всеобщо разпространение: • Всеки 22 секунди в света се получава нова вертебрална фрактура; • Вертебралните или прешлените фрактури са най-често срещаният тип остеопорозни фрактури, но засега остават и най-слабо диагностицирани и лекувани; • Повечето вертебрални фрактури са вследствие на ниска костна маса и развитие на остеопороза. • 20-25% от белите мъже и жени над 50 г. възраст имат вертебрална фрактура; • Една от всеки пет жени с вертебрална фрактура ще получи следваща подобна фрактура в следващите 12 месеца – т.н. каскадни фрактури. Рискът от бъдещи вертебрални фрактури нараства при наличие на предходни вертебрални фрактури. Наличието на 2 или повече предходни вертебрални фрактури увеличава 7-кратно риска от следваща вертебрална фрактура само в рамките на една година. • 50% от жените над 80г. възраст имат предшестваша вертебрална фрактура. ВЕРТЕБРАЛНИТЕ ФРАКТУРИ ЧЕСТО ОСТАВАТ НЕДИАГНОС-ТИЦИРАНИ И НЕЛЕКУВАНИ • Въпреки че много от фрактурите в областа на гръбнака причиняват болки и инвалидизиране, те често са игнорирани или лекувани като обикновена болка в гърба. • Леките и средни по тежест вертебрални фрактури често не се съобщават в медицинските доклади, което води до тяхното недиагностициране и нелекуване. • По-малко от 50% от наличните вертебрални фрактури при възрастни хоспитализирани пациенти, преминали рентгеново изследване са били открити при предшестващи изследвания. • Само около 40% от възрастните жени с вертебрални фрактури, открити при рентгеново изследване, са насочвани към DXA изследване на костната минерална плътност (КМП) , като този процент при възрастните мъже е под 20%. ВЕРТЕБРАЛНИТЕ ФРАКТУРИ ОКАЗВАТ ОГРОМНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ БОЛНИТЕ И ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗ-ВАНЕ • Вертебралните фрактури водят до тежки деформации на гръбнака, болка в гърба, намаление на ръста, обездвижване, депресия, увеличение на дните за болнично лечение, намалена функция на белите дробове и преждевременна смърт. • Клиничните вертебрални фрактури се свързват с 8-кратно увеличение на смъртността, което се доближава до смъртността вследствие на бедрени фрактури. • Финансовата тежест за здравеопазването вследствие на остеопорозата в областта на гръбнака и свързаните с нея фрактури е огромна при възрастните хора, включвайки разходите за хоспитализация, последваща рехабилитация и обслужване на болните. • Медицинските разходи, свързани с вертебралните фрактури при хората, които са в работоспособна възраст се калкулират от лечението и загубите вследствие на отсъствия от работа. Да посветим един час на профилактиката на остеопорозата Ви кани РИОКОЗ-Стара Загора съвместно с асоциация „Жени без остеопороза” на 20.10.2010 г. в читалище „Климент Охридски” от 13:30 ч.

   

0 коментарa

Виж още