20 служители от НАП Стара Загора празнуват 20 годишен трудов стаж в системата 20 години от създаването на данъчна администрация

20 служители от НАП Стара Загора празнуват 20 годишен трудов стаж в системата 20 години от създаването на данъчна администрация

Ден преди професионалния празник на Приходната агенция -“Свети Матей Митар”, в Oфиса на НАП в Стара Загора се състоя церемония за награждаване на „специални” служители. Поводът е 20 години от създаването на данъчната администрация, като през 2011г., 20 служителя на НАП в града на липите отбелязват своя 20 годишен стаж в системата. Всички те получиха лични поздравителни адреси от изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов, връчени от директора на Офиса Георги Йорданов. Специалното събитие се състоя в сградата на НАП в Стара Загора. Поводът събра на чаша шампанско и бутикови бонбони служители от различни функции, които споделиха радостите и трудните моменти преодоляни заедно в изпълнение на професионалния дълг. Търпение, уважение към професията, трудолюбие и честност са качествата обединяващи всичките 20 юбиляра на НАП в Стара Загора. Представяме Ви накратко и част от историята на данъчната администрация: Създадена е като самостоятелна структура през 1991г. с две постановления на МС. С тях се обособяват териториалните данъчни управления, данъчните служби и данъчните бюра и се определя числеността на администрацията. През 1993г. се приемат устройственият и процесуалният закон - Законът за данъчната администрация и Законът за данъчното производство. От 2000г. влиза в сила Данъчният процесуален кодекс, който въвежда функционална структура на данъчната администрация. Отново през март 2000 стартира проект за изграждане на Национална агенция за приходите (НАП) за интегриране на функциите на данъчната администрация (ДА) и функциите по събиране на осигурителни вноски на Националния осигурителен институт (НОИ). На 18 юни 2003 г. е сключено заемно споразумение между РБългария и Международната банка за възстановяване и развитие, което е ратифицирано от Народното събрание на РБългария със закон, приет на 16 юли 2003 г. От 1 януари 2006 г. НАП започва реално да функционира, като обединява събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.). Администрирането на акцизите преминава в правомощията на Агенция Митници от средата на годината. От началото на 2010 г. в НАП се влива и Агенцията за държавни вземания. С тази промяна приходната агенция започва да събира всички публични и частни държавни вземания. НАП поема и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност.

   

0 коментарa

Виж още