2010 година : Засилен контрол на скоростта, по-малко убити и ранени при пътни инциденти в Старозагорска област

2010 година : Засилен контрол на скоростта, по-малко убити и ранени  при пътни инциденти в Старозагорска област

44 470 нарушения на Закона за движение са констатирали служителите на ОДМВР – Стара Загора през 2010 г. С една трета е намален броят на жертвите на пътни инциденти. През изминалата 2010 г. в Старозагорска област са регистрирани 1993 пътно транспортни произшествия (1598 леки и 395 тежки), при които са загинали 37 и са пострадали 507 човека. В сравнение с същия период на 2009 г., леките пътни инциденти са намалели с 107, тежките катастрофи - с 58. С 19 по-малко са жертвите на пътни инциденти, 84 по-малко са хората, получили травми и наранявания. Най -значителното намаление на загиналите и пострадалите при пътно транспортни произшествия е регистрирано на територията на общините Стара Загора и Опан. Въпреки значителния брой на катастрофите - 950 леки и 210 тежки, броят на убитите в двете общини е намален двойно (от 27 през 2009 г. на 14 през 2010 г.), а на ранените – с около 1/6 (от 314 през 2009 г. на 266 през 2010 г.). На територията, обслужвана от РУ “Полиция” – Казанлък са регистрирани една трета от тежките катастрофи в областта (33%), но при тях са загинали 17 граждани (почти от половината от жертвите на пътя) и са пострадали 171 (34%). През миналата година значително е намален пътния травматизъм на територията, обслужвана от РУ “Полиция” – Чирпан. При възникналите там 129 леки и 31 тежки катастрофи са загинали 4 граждани ( срещу 10 за предходната година) и са пострадали 38 човека ( при 47 през 2009 г.). Почти двойно е намалена и пътната аварийност на територията, обслужвана от РУ “Полиция” – Гълъбово. В периода от 01.01 до 30.12.2010 г. там са регистрирани 29 леки и 14 тежки катастрофи (срещу 57 леки и 25 тежки за 2009г.), при които са загинали 2 и са ранени 20 граждани. И през 2010 г. на територията, обслужвана от РУ “Полиция” – Раднево нямаше загинали при пътни инциденти. Двойно е намален и броят на пострадалите (12 човека) при станалите там 11 тежки и 58 леки катастрофи. Основна отговорност за допуснатите тежки пътнотранспортни произшествия и пострадалите при тях, носят водачите на превозни средства. По тяхна вина в областта са регистрирани 378 тежки катастрофи с 35 загинали и 491 ранени. Поради нарушение на пешеходеца са станали 4 пътно транспортни произшествия с 1 загинал и 3 пострадали. Пет инцидента са станали поради техническа неизправност на МПС, а 8 – по други причини. Всеки четвърти пътен инцидент през 2010 е с участие на пешеходец. 99 пешеходци са пострадали, а 8 са загинали при 100 злополуки в Старозагорско през годината. Пътнотранспортните произшествия с участието на пешеходци са на второ място по честота след челните сблъсъци между МПС. Най-често тези инцидентите възникват в зоните между кръстовищата, спирките за обществения транспорт, сигнализираните и несигнализирани пешеходни пътеки, вследствие неправилното движение по платното, неправилно и внезапно пресичане между паркирани автомобили. В повечето случаи вината за възникналия пътен инцидент е на водачите на МПС, отнемащи предимство на пешеходците (380 водачи са санкционирани за това нарушение в областта през годината, 49 от тях – във връзка с допуснат пътен инцидент). Не са редки случаите, обаче, в които наред неправилните действия на водачите са налице и нарушения извършени от пешеходците. Предприемането на пресичане извън определените за това места, внезапното излизане на пътното платно и неспазването сигналите на светофарните уредби са най-честите нарушения, извършвани от пешеходци, които поставят в рискови ситуации тях и останалите участници в движението. 206 са пешеходци са били санкционирани през годината в Старозагорска област, 5 от тях са наказани след като с действията си са предизвикали злополука. Въпреки предприеманите мерки – оптимизиране на пътната сигнализация и организацията на движението, засиления пътен контрол в уязвимите участъци и превантивната дейност, пешеходците продължават да бъдат най-незащитените, но в много случаи и най-недисциплинираните участници в движението и поради това през 2011 г. контролът върху тяхното поведение на пътя ще бъде повишен. Законът предвижда глоба от 10 лв. за пешеходец, който нарушава правилата за пресичане. Ако с поведението си е предизвикал пътен инцидент, санкцията е до 50 лв. 30 лв. е санкцията за пешеходец, който преминава през ограждения от парапети или вериги. Най-голям е броят на загиналите при сблъсък между МПС –произшествията от този вид през миналата година са 122 с 11 загинали и 187 ранени. 46 пътни инцидента с 4 загинали и 63 ранени са свързани с преобръщане на МПС извън пътя, а 14 – с преобръщане на пътното платно (също 4 убити и 23 ранени). При 20 от катастрофи МПС се е блъснало в дърво, при което са загинали 8 души и са били ранени 22. При 13 инцидента ( с 14 пострадали) превозното средство се е блъснало в стълб, при 17 (с 23 пострадали) – в предпазна ограда. 7% от катастрофите са свързани с блъскане на велосипедист (27 ПТП с 1загинали 26 пострадали). Един гражданин е загинал и 10 са били ранени при четири инцидента с каруци. Отново най голям е относителният дял (45%) на тежките катастрофи, причинени от движение с превишена и несъобразена скорост. При 169 пътнотранспортни произшествия станали поради неразумна скорост през2010 г., са загинали 21човека (60% от жертвите на пътя) и са пострадали 223. Все пак, в сравнение с предходната 2009 г. произшествията, допуснати по тази причина са намалели с 10, с 10 по-малко са и жертвите на високата скорост. Един от факторите за тази благоприятна тенденция е засиления пътен контрол и превантивната дейност. Спазването на скоростните режими бе един от основните приоритети в контролната дейност на пътна полиция през 2010 г. Още в средата на януари, на местата с голяма концентрация на пътнотранспортни произшествия бяха монтирани стационарни радарни системи за контрол на скоростта. Те имаха много добър превантивен ефект - водачите станаха доста по-дисциплинирани, особено в добилия печална слава участък Стара Загора – село Подслон. Близо 30 000 нарушения констатираха стационарните видеокамери в областта, но поради усложнената процедура, налагането на санкциите е отложено във времето и не влияе достатъчно ефикасно върху поведението на нарушителите. По-ефективен са оказа т.н. холандски метод, който мобилни екипи на пътна полиция започнаха да прилаган от началото на октомври. При този подход превишението на скоростта се регистрира с техническо средство за видеоконтрол, монтирано в необозначен автомобил, обслужван от цивилни служители на пътна полиция, и се предава на униформен екип, който спира и санкционира на място водача. Възможността този модел да бъде осъществавян на различни уязвими места от пътната мрежа в населените места и извън тях, дава основание сектор “Пътна полиция” – Стара Загора да разшири неговото прилагане през 2011 г. Отнемането на предимство бе втората по тежест причина за пътнотранспортния травматизъм в областта. През 2010 г. тежките катастрофи поради неспазване на предимство са 109 с 4 загинали и 123 ранени. 5490 случая на неспазване на предимство, знаци и сигнали са установени през периода 01.01- 31.12.2010 г., като в 411 от случаите при нарушението е последвал пътен инцидент. Поради управление след употреба на алкохол през периода са причинени 28 тежки пътнотранспортни произшествия с 1 загинал и 40 ранени, като инцидентите възникнали по тази причина бележат плавна тенденция към намаление в последните две-три години. През 2010 г. служителите на полицията са заловили 874 водачи да управляват МПС в нетрезво състояние. 456 от тях са били с концентрация на алкохол в кръвта до 1,2 промила, като 104-ма от тях са допуснали пътни инциденти. Заловени са и 418 водачи, шофирали след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 промила. На 608 водачи, управлявали автомобили в нетрезво състояние е наложена принудителна административна мярка – лишаване от право да управляват МПС, а срещу 377 са образувани досъдебни производства за престъпление по чл. 343 б от НК. Повече от половината от тежките катастрофи през 2010 г. са станали в населените места (241 пътнотранспортни произшествия с 10 загинали и 276 ранени). От тях най-много са станали в областния град – 122 тежки ПТП с 6 убити и 146 ранени. 44 катастрофи с 1 убит и 51 ранени са станали през годината в Казанлък. На сигнализирана пешеходна пътека в населените места са станали 11 произшествия с 2 убити и 9 ранени, а на спирка на обществен транспорт – 9 инцидента с 11 пострадали. Катастрофите извън населените места през периода са около 40 % от общия брой, но при тях са загинали 72 % от жертвите на пътя. 154 са пътнотранспортни произшествия станали извън градовете и селата, с 27 загинали и 2313 ранени. За разлика от катастрофите в градовете, които бележат незначително увеличение, тежките инциденти по пътищата в областта са намалели с 52. Анализът показва, че най-висока е аварийността по първокласните пътища, като се очертават следните участъци с концентрация на ПТП : • Автомагистрала “Тракия” – км 208 (пътен възел с път І-5), км 183 – в района на тътен възел с. Свобода. • Път I 5 – км 180 – в прохода Шипка; км 222– в района на разклона за с. Змейово и Италианския мост; км 235 – пътен възел в кв. “Кольо Ганчев”; км 239 - в района на разклона за с. Загоре; • Път II 66 – км 50 – в района на разклона за с Дълбоки, км 88 – в района на разклона за с. Винарово от с. Плодовитово. • Път II 57 – км 5 – западно от с. Могила в посока гр. Раднево. Най-сложна през периода е била обстановката в областта в петък (64 тежки ПТП със 7 загинали и 84 ранени), в събота (62 ПТП с 7 загинали и 86 ранени) и в сряда (62 ПТП с 7 загинали и 75 ранени) През периода 2010 г. в областта при 52 пътно транспортни произшествия са загинали 3 и са били ранени 57 деца до 18 г. 58 са били катастрофите с участие на деца през същия период на предходната 2009-та и при тях са пострадали 68 непълнолетни. През годината като пътници в превозни средства са загинали 2 и са пострадали 28 деца. Едно дете е загинало и 17 са пострадали като пешеходци. През периода пострадалите непълнолетни водачи са 12, загинали – няма. Общо 44 470 нарушения на Закона за движение по пътищата са констатирани в областта през 2010 г. От тях: • Движение с превишена скорост – 11 594; • Неспазване на предимство, знаци и сигнали – 5 490; • Неправилно движение по пътното платно - 1 607; • Неправилни маневри – 2 444; • Неправилно спиране за престой и паркиране – 1901; • Употреба на алкохол до 1.2 промила – 456; • Употреба на алкохол над 1.2 промила– 418; • Неползване на предпазен колан или каска – 4 045; • Използване на мобилен телефон по време на управление на МПС – 344; • Управление на технически неизправно МПС – 2 366; • Нередовни пътни документи - 3 773; • Без застраховка “Гражданска отговорност” – 744; • Неправоспособност – 1150; • Отнемане предимство на пешеходец – 380; • Нарушения на пешеходеца – 206. Съставени са 16 887 акта за установени административни нарушения на Закона за движение по пътищата, от които 1993 - за допуснати пътнотранспортни произшествия. 23 869 нарушители са глобени с фиш. Издадени са 966 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, от които 608– временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, за управление след употреба на алкохол и 340 - за спиране от движение на технически неизправно или без сключена застраховка “Гражданска отговорност” МПС. С наказателни постановления са отнети общо 61 838 контролни точки, като на 548 водачи от областта вече са отнети всички контролни точки. 11.01.2011 г.

   

0 коментарa

Виж още