21 договора са подписани в област Благоевград по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.

21 договора са подписани в област Благоевград по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.

24 заявления са подадени в област Благоевград за подпомагане по „Националната програма пчеларство за тригодишния период от 2011 до 2013 година”. Това каза административният директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”- Благоевград Георги Качев. По думите му, заявената финансова помощ е в размер на 203 019, 52 лв. Експертите на Държавен фонд „Земеделие” са извършили контролна проверка на 17 от всички приети заявления за подпомагане в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Благоевград. „За област Благоевград към настоящия момент са подписани 21 договора с обща стойност на финансовата помощ 139 208,92 лв.”, каза Георги Качев. Приемът на заявления за подпомагане по пчеларската програма започна на 16.01.2012 г.с ресурс от почти 6 млн.лв. Поради големия интерес към програмата на 17 януари 2012 г. е изчерпан определения бюджет за: Мярка B: „Борба срещу вароатозата”, Сектор 2: „Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата”, Мярка D: „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността”, Сектор 1: „Закупуване на нови кошери”, Мярка D: „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността”, Сектор 2: „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства (за пакети пчели и отводки)”. Георги Качев уточни, че към настоящия момент програмата е отворена за мерките B и C. Мярка B се отнася за „Борба срещу вароатозата, сектор 1 „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители. Мярка С се отнася за „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед, сектор 1 „Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелен мед. Качев допълни, че актуална информация за програмата може да бъде намерена на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие”, отдел „Селскостопански пазарни механизми”, в менюто ”Месо и пчеларство”.

   

0 коментарa

Виж още