227 проверки на заведения за обществено хранени и търговски обекти са извършени от Агенцията по храните

227 проверки на заведения за обществено хранени и търговски обекти са извършени от Агенцията по храните

227 проверки на заведения за обществено хранени и търговски обекти са извършени през изминалата седмица на територията на област Бургас от инспекторите на областната Агенция по безопасност на храните. Това каза д-р Даниела Кепекова, директор на БАБХ – Бургас. Съставени са 5 акта, относно нарушения, свързани с обекти, нерегистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните т.е. не представят удостоверения за регистрация и нямат право да извършват тази дейност. Както и още един обект, които предлага храна, непредназначена за човешка консумация, т.е. храна за домашни любимци, който също не е регистриран, само че по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Друго нарушение е свързано с невъзможност и непредставяне на системи за управление на безопасност на храните и неуведомяване на Агенцията по безопасност на храните за промяна на обстоятелствата при разширяване на асортимента. Установено е доста драстично нарушение при входа на пререгистрацията в района на Бургас. На кафе-аператив в к-с „Славейков” е съставен акт за непромяна на обстоятелствата. В резултат на проверката са възбранени и насочени за унищожаване 37.9 кг. пилешко месо и около 16 кг. продукти от неживотински произход. Обектът на отговаря на изискванията и няма да му бъде направена пререгистрация. Той има стара бланка от бившето вече РИОКОЗ за кафе – аператив, а работи като ресторант т.е. прекалено много превишава асортиментния състав, който му е разрешен. В Бургаски регион все още продължават пререгистрациите до 31 март. Тъй като въпросният управител и представител на заведението не се намира на територията на Република България ще се предприеме публично публикуване на този обект като затворен в момента. Той няма да бъде преригистриран към този момент, но не може да се връчи заповедта за спиране на дейност, тъй като управителят не е оставил упълномощено от него лице, нито присъства. След уверение от полицията, че лицето наистина не пребивава на територията на страната, това може да бъде обявено публично, да се счита, че заповедта е връчена. В момента обектът не работи обаче, обясни Кепекова. През изминалата седмица общо възбранени и насочени за унищожаване са 74 кг. храни от животински произход и 22 броя яйца, а продукти от нежовотински произход близо 16 кг.

   

0 коментарa

Виж още