236 лв. е линията на бедност за 2012 г.

236 лв. е линията на бедност за 2012 г.

Правителството определи нов размер на линията на бедност за страната за 2012 г. – 236 лв. Размерът е определен така, че бедните домакинства да са в състояние да задоволяват своите минимални жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги. За изчисляването са използвани данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от Националния статистически институт.

   

0 коментарa

Виж още