24 училища в областта ще имат нови директори?

24 училища в областта ще имат нови директори?

Регионалният инспекторат по образованието обяви конкурси за директори на 24 общински училища в област Стара Загора. В Старозагорска община избор ще има за ПМГ "Гео Милев", Гимназия "Христо Ботев", СОУ "Христо Смирненски", Спортно училище "Тодор Каблешков" и основните училища в селата Бр. Кунчеви, Калояновец, Преславен, Хан Аспарухово и Хрищени. В община Казанлък са обявени конкурси за директори за основните училища в селата Кънчево и Овощник и началното училище в с. Дунавци, а за град Казанлък - ПМГ "Никола Обрешков" и ОУ "Г. Кирков". В община Мъглиж директори ще се избират за основните училища в селата Ветрен и Тулово. В община Николаево има три вакантни длъжности за директори на начални училища в селата Едрево, Елхово и Нова махала. По едно вакантно директорско място има в община Гурково - в с.Паничерево, и в община Братя Даскалови - с.Черна гора. В Павелбанска община нови директори ще има за основните училища в селата Осетеново и Търничене. В Радневска община избор на директор ще има за основното училищe в с.Трояново. Кандидатите трябва да са български граждани; да имат образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и не по-малко от три години учителски стаж, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците; да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление и др. Конкурсът се провежда в три етапа - допускане по документи, писмен изпит-тест и интервю. 30-дневен е срокът за подаване на документите, считано от 31 октомври 2008 г., в Регионалния инспекторат по образованието.

   

0 коментарa

Виж още