25 ноември, Международен ден за борба с насилието срещу жени

25 ноември, Международен ден за борба с насилието срещу жени

От тази дата до 10 декември ще се проведе национална кампания „16 дни против насилието над жени”. Целта й е възможно най-голям брои хора, преживели насилие да разберат кой може да ги подкрепи и как да разрешат проблема си. В този период от време ще се проведе информационна кампания за запознаване на широката общественост с услугите, които Сдружение „Самаряни” предоставя за жени и деца, преживели насилие. Старозагорското сдружение има един от най-големите кризисни центрове в България, изграден през януари 2004 г. За изминалите 4 години има повече от 170 жени и деца, които са получили подкрепа от Самаряни в Кризисен център „Самарянска къща”. Максималният срок за ползване на социалните услуги в Центъра е шест седмици, в зависимост от индивидуалните планове за социална работа. Срокът за престой не е строго регламентиран, а се определя по преценка на екипа в зависимост от нуждите на настанените потребители. В Центъра работят специалисти, които предоставят информация за организации от цялата страна, предлагащи услуги за хора, пострадали от насилие. Екипът на Самаряни насочва и придружава настанените жени и деца до социални, здравни и други служби в зависимост от индивидуалните им нужди, помага им за намиране на работа след напускането на защитената среда и оказва материална подкрепа, която се изразява в предоставяне на храна, при необходимост облекло, лекарства и други подобни потребности, които са жизнено важни. Освен подслон, на тези жени се осигурява безплатна правна помощ. От началото на 2008 г. до този момент има заведени 5 дела по Закона за защита срещу домашното насилие. За този период има настанени 53 клиенти, от които 22 - жени, 31 – деца. Получили сме 205 обаждания на денонощната консултативна линия, за жени и деца, преживели домашно насилие: 042 64 11 11. Към Кризисният център има разкрита Приемна, където се провеждат консултации със социален работник, психолог, юрист за жени, които не ползват услугите в Самарянска къща. Приемната се намира на ул. „Христо Ботев” №205, до момента са проведени 152 консултации със специалистите. Една от добрите практики на организацията в тази област на социалната работа е създаването на група за подкрепа за жени, преживели насилие. В нея се работи за възстановяване на доверието в собствените възможности и сили, за промяна на личната житейска нагласа при решаване на проблемни ситуации. Като продължение на работата с жени, преживели насилие беше открит женски клуб „Феникс”, който представлява групов формат за дългосрочна подкрепа на жени, преживели насилие в миналото си и жени, напуснали Кризисния център. Женски клуб “Феникс” съществува от 7 месеца. Програмата на клуба е насочена към повишаване на активността и мотивиране за включване на жени, преживели насилие в креативни дейности, свързани с позитивни преживявания с оглед техните индивидуални ресурси. Клубът дава възможност за осигуряване на защитена среда за оказване на помощ и подкрепа; провокиране на ученето чрез опита на другите; улеснява процеса на възстановяване на доверието в собствените възможности и сили за промяна на личната житейска ситуация, социален статус и контакти. Чрез него ще се подпомогне личността за едно по-безболезнено преживяване на психическите поражения от нанесените обиди, унижения и тормоз. Броят на участниците в групата е 10 - 15 жени. Срещите се провеждат веднъж седмично, в зала 1 на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги на ул. “Христо Ботев” 205. Групата се води от двама психотерапевти. Към клуба има организирани разнообразни дейности. Проведени са 10 срещи с участничките. Посетени бяха няколко театрални представляния, изложби и други културни мероприятия. Предстои екскурзия, която ще се осъществи през декември. Дейността на Сдружението в областта на подкрепата на пострадали от насилие се финансира през 2008 г. от Фондация “ОАК”, Швейцария и републиканския бюджет, чрез проектни предложения. За повече информация: Татяна Чекова ръководител на Кризисен център «Самарянска къща» моб. тел.: 0878 394 250 ел. адрес: 641111 ел. адрес: www.samaritans.bg

   

0 коментарa

Виж още