260 служители на Община Стара Загора ще повишават професионалните си умения с безвъзмездно финансиране от ЕС

260 служители на Община Стара Загора ще повишават професионалните си умения с безвъзмездно финансиране от ЕС

Община Стара Загора подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация“. Стойността на проекта е 119 940 лв., а продължителността му е 12 месеца. Над 260 служители ще повишат професионалните си умения и мотивация при изпълнение на служебните си задължения. Осъществяването целите на проекта и реализирането на очакваните резултати ще допринесат за по-ефикасно управление на администрацията, по-високи етични норми и правила за поведение на служителите, ограничаване на корупционните практики в дейността на местната администрация, за предоставяне на висококачествени услуги.

   

0 коментарa

Виж още