28 деца ще получат персонални пенсии

28 деца ще получат персонални пенсии

28 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 90,77 лв. месечно, реши правителството. Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 декември 2011 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 20 семейства, останали в затруднено финансово положение.

   

0 коментарa

Виж още