290 лица са включени по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” в Благоевградска област

290 лица са включени по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” в Благоевградска област

По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”-дейност „Личен асистент” до края на месец декември 2012 година са включени 290 лица. От тях 277 са лични асистенти на лица, 44 на деца, 11 на деца, включени по изключение и 8 включени, съгласно измененията на Програмата. Съгласно изменението при определяне правото на достъп за включване в дейност „Личен асистент” не се взима предвид като доход трудовото възнаграждение, получавано от участие в програмата-дейност „Личен асистент”. При извършване на преценка за включване в програмата, включително и за лица, чиито трудови договори като лични асистенти са прекратени поради изтичане на уговорения срок-31 януари 2012 година, полученото по програмата трудово възнаграждение не се включва като доход.Броят на лицата с допълнителни споразумения от 2011 година, продължили участието си в програмата и през 2012 година са 178 лица. Включените нови лица през миналата година са общо 112.

   

0 коментарa

Виж още