3-месечните рецепти за лекарства по линия на НЗОК влизат в сила от 1 юни

3-месечните рецепти за лекарства по линия на НЗОК влизат в сила от 1 юни

От 1 юни 2009 г. влизат в сила 3-месечните рецепти за лекарства, изписвани по линия на НЗОК, съобщиха от касата. Те са предназначени за пациенти с хронични заболявания, на които е предписано продължително лечение с определени медикаменти. Изписването им за срок от 3 месеца ще улесни пациентите, които ще изразходват по-малко време за получаване на необходимите лекарства. В момента хронично болните трябва да посещават личния си лекар всеки месец, за да получават рецепти за лекарствата си, след което да ги купуват от аптеките. С новите тримесечните рецепти лекарите могат да изписват лекарства в количества за до 90 дни. Самото получаване на медикаментите от аптеката се извършва на три пъти след само едно посещение при лекар. Рецептата ще съдържа три отрязъка – А, B и C, които показват на пациента кога да закупи нужните медикаменти. Датата на изпълнение на всеки от тях ще бъде посочена върху съответния и върху следващия отрязък. Така пациентът ще знае кога трябва да посети отново аптеката, за да си набави лекарството. Отделните отрязъци се изпълняват в срокове, считани от датата на издаване на рецепта - до 15 календарни дни за отрязък А, от 30 до 45 дни за отрязък B и от 60 до 75 дни за отрязък C. Изписването на 3-месечна рецепта може да стане само след извършен преглед. В амбулаторният лист лекарят трябва да посочи назначената терапия и определените дози на лечение, както и срока, за който се предписва лекарството. Промяната е съгласно Наредба № 4 на Министерството на здравеопазването от 4 март 2009 г. Новите рецепти ще влязат в сила заедно с новия позитивен лекарствен списък, изготвен от комисията по позитивен лекарствен списък към МС. По силата на същата наредба от 1 юни се променя и срокът на валидност на стандартните единични рецепти за лекарства, изписвани по линия на НЗОК. Те вече ще важат 15 дни от датата на изписването им и могат да бъдат изпълнени в аптека в този срок. В момента валидността на тези рецепти е 30 дни.

   

0 коментарa

Виж още