3/4 от площите с пшеница в областта са пожънати

3/4 от площите с пшеница в областта са пожънати

В община Опан е отчетен най-големият добив от декар

До вчера в област Стара Загора за пожънати и прибрани 438 095 декара с пшеница. Продукцията се равнява на 73.68% от засетите тази година житни ниви или обърнато в проценти приблизително три четвърти от нивите. Областна дирекция "Земеделие" в Стара Загора обяви, че към настоящият момент най-напреднали с жътвата и прибирането на зърното за хляб са в община Опан с рекордните 98%, на второ място са следвани земеделците от Чирпан, също с голям процент на прибраната от полето продукция - 90.3%, а на трето място в областта е Стара Загора с 79.8%. В общините намиращи се в планинските и подпланинските райони – Николаево, Казанлък, Гурково, Мъглиж и Павел баня, жътвата и прибирането на житото е на по-ранен етап, там към днешният ден са ожънати от 21% до 52% от засетите площите. Не бива да не се отчете факта, че в този район житото се развива с по-бавен темп, поради местоположението на населените места.

Към момента средният добив за региона е 431 килограма пшеница от декар. Поради напредналата жътва, начело отново са в област Опан с 465 кг. на декар. В Стара Загора добивът също е висок - 460 кг. на декар и на трето място Раднево с 450 кг. на декар.

В областта работят 254 комбайна, за да могат навреме да приберат реколтата от нивите. В град Стара Загора, разполагат с най-голям брой на машините – 140. Там се намират най-обширните масиви с пшеница - над 126 000 декара от общо 600 000 в целият регион.

Ечемика, който вече е прибран навсякъде в областта, е със среден добив 397 килограма от декар, като в община Мъглиж предстои да бъдат обработени още 600 декара.

Жътвата на маслодайна рапица е приключила почти навсякъде, а жътвата на ръжта е в самото си начало.  

 

Източник: starozagorskinovini.com

   

0 коментарa

Виж още