3 646 молби за отпускане на помощ за отопление са подадени във Варна

3 646 молби за отпускане на помощ за отопление са подадени във Варна

3 646 молби за отпускане на помощ са подадени във Варна за отоплителен период 2011/2012 година. Това съобщи Адрияна Григорова, директор Дирекция „Социално подпомагане” – Варна. 3 324 са одобрените. Най-често срещаните причини за отказ на помощ за отопление е когато доходът на лицата и семействата, които кандидатстват за отпускането на такава помощ е над диференцирания минимален доход за достъп. Отказаните молби са 147 на брой. Често срещани причини за отказ са притежание на недвижими и движими имоти, който би могъл да бъде източник на допълнителни доходи. На трето място е продажбата на имот през последните 5 години. Ако лице, кандидатстващо за помощ за отопление има регистрирана фирма, също ще получи отказ. Друга причина за отказ на помощ е, ако лицето не живее на своя постоянен адрес по лична карта. Адрияна Григорова посочи, че често в случаите на проверки от социалните служби се установява, че лицата не пребивават на своя постоянен адрес. Това, не винаги се тълкува като опит за злоупотреба, а по скоро е заради незнанието на кандидатстващите. Необходимо е също, ако нуждаещите се от помощ за отопление са безработни, да имат регистрация в Бюрото по труда, с което да докажат своята липса на доходи. Изключение от това условие правят хората с трайни увреждания. Приемът за подаване на молби за получаване на помощ за отопление приключи на 31 октомври. Отоплителният сезон обхваща периодът 1 ноември – 31 март. Отпусканата целева помощ за отопление се отпуска в пари, с които лицето заплаща своята електроенергия. За клиентите ползващи услугите на Топлофикация, тогава средствата се превеждат на дружеството. Размерът на помощта за целия отоплителен период е 289,60лв.

   

0 коментарa

Виж още