30 автомобила дава здравното министерство на областни лечебни заведения за подобряване контрола на туберкулозата

30 автомобила дава здравното министерство на областни лечебни заведения за подобряване контрола на туберкулозата

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще връчи официално 30 автомобила на директори и управители на областните лечебни заведения, съобщиха от здравното ведомство. Те ще осъществяват дейностите в изпълнение на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Автомобилите ще бъдат връчени в 10.45 ч. на площада пред Храм-паметник „Александър Невски”. Лечебните заведения, които ще получат по един автомобил са следните: 6 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести – в Бургас, Габрово, Троян, Перник, Пловдив и Сливен; 13 областни диспансери по пневмо-физиатрични заболявания – в Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пазарджик, Русе, Смолян, София град, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен; 9 областни многопрофилни болници за активно лечение – във Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол; Национален център по заразни и паразитни болести, в който се помещава Националната референтна лаборатория по туберкулоза; и Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Автомобилите ще се използват за нуждите на: 28-те областни мениджъри по туберкулоза, които ще осъществяват координационни дейности на регионално ниво между всички институции и организации, ангажирани с контрола на туберкулозата, ще следят за провеждането на адекватно и непрекъснато лечение на болните в областта в съответствие с утвърденото „Методично указание за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата” и със стратегията на СЗО за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата (DOTS); 56-те медицински сестри, които ще осъществяват пряко наблюдаване на лечението на болните с туберкулоза в продължителната фаза, насочване на контактните им, провеждане на обучения на пациентите и близките им за естеството на заболяването и необходимостта от непрекъснато и продължително лечение, в тясно сътрудничество с представителите на избраните неправителствени организации и членове на общността, които ще работят с уязвимите групи: ромска общност; лица, употребяващи наркотици; бежанци и лица, търсещи закрила; деца на улицата; Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ, която провежда външен контрол на качеството на микробиологичната диагностика на туберкулозата, сертифициране на регионалните лаборатории и посещения на място с цел супервизии; Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, която подпомага Централното звено на Националната програма по туберкулоза в осъществяването на дейностите по мониторинг и оценка на изпълнението й.

   

0 коментарa

Виж още